Redaktionen

Hur man värderar en fastighetsinvesteringsfastighet

Ur ett kvantitativt perspektiv är investeringar i fastigheter något som att investera i aktier. För att tjäna pengar måste investerare bestämma värdet på de fastigheter de köper och göra utbildade gissningar om hur mycket vinst dessa investeringar kommer att generera, vare sig det är genom fastighetsuppskattning, hyresintäkter eller en kombination av båda.